Rozliczanie funkcjonalności wymienionych w par. 19 ust. 4 w Zarządzeniu nr 23/2018/DAiS z późn. zm.

W zakresie rozliczenia funkcjonaliści 3 (sprawozdawczości monitorującej stan zdrowia pacjentów z wykorzystaniem usług sieciowych) i 4 (usług integracyjnych z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) nie został zdefiniowany ich zakres, co oznacza dla świadczeniodawcy,
że ewentualne poniesione koszty będą uznane za niekwalifikowalne.