Kiedy należy sprawdzić dane pacjenta w systemie e-WUŚ?

W dniu wypełniania kwestionariusza (rozpoczęcie bilansu).