Kiedy dostępna będzie elektroniczna wersja algorytmów dla poszczególnych chorób?

Narzędzie informatyczne (Adonis), dotyczące ścieżek klinicznych, będzie dostępne od 31 sierpnia 2018 roku.