Jeżeli pacjenci objęci programem POZ PLUS mają prowadzoną dokumentację w postaci elektronicznej to czy cała dokumentacja obligatoryjnie musi mieć taką formę np. zdjęcia rtg w formie cyfrowej?

Diagnostyka nie musi być w wersji elektronicznej.