Jeśli pacjent w badaniu podczas bilansu podstawowego nie zgodzi się na jakieś badanie (np.per rectum) i nie ma do niego wskazań to czy ta sytuacja nie wpłynie negatywnie na rozliczenie tego bilansu?

Brak wykonania tego badanie nie wpłynie negatywnie na rozliczenie tego bilansu. W kwestionariuszu bilansowym obak nazwy badania jest miejsce na wpisanie uwag.