Jak udokumentować konsultację telefoniczną lekarz – specjalista, pacjent – specjalista?

Należy dokonać wpisu do dokumentacji medycznej u lekarza POZ i u specjalisty.