Jak rozliczyć poradę dietetyczną w zarządzaniu chorobą żeby na bieżąco płacić dietetykowi?

Aby rozliczyć poradę dietetyczną w programie zarządzania chorobą świadczeniodawca wystawia fakturę w wersji elektronicznej (e-faktura) oraz załącznik z informacją o liczbie wykonanych produktów jednostkowych/ liczbie ryczałtów.

Do rozliczenia w danym miesiącu można przedstawić tylko świadczenia zakończone tj.:

  • zakończoną poradę wstępną (potwierdzenie lub wykluczenie choroby przewlekłej) z wykonanymi badaniami zgodnie katalogiem z zał. 2b (jeśli były zlecone i wykonane),
  • zakończoną poradę kompleksową (jeśli pacjent wcześniej podpisał zgodę na udział w programie zarządzania chorobą i otrzymał IPOM) z wykonanymi badaniami zgodnie katalogiem z zał. 2b (jeśli były zlecone i wykonane),
  • konsultacje specjalistyczne (jeśli pacjent wcześniej podpisał zgodę na udział w programie zarządzania chorobą),
  • odbytą poradę edukacyjną/dietetyczną,
  • poradę kontrolą z wykonanymi badaniami zgodnie katalogiem z zał. 2b (jeśli były zlecone i wykonane),
  • ryczałt za udział pacjenta w programie zarządzania chorobą (od następnego miesiąca po podpisaniu zgody na udział w programie i odbyciu porady kompleksowej z wydanie IPOM)

Uwaga: w okresie przejściowych do czasu pełnego uruchomienia wszystkich funkcji systemu informatycznego dopuszczalne  jest wystawiania przez świadczeniodawców faktur „ręcznie”.