Jak prowadzić i wtórnie rozliczać świadczeniobiorcę z 2 jednostkami chorobowymi wykrytymi w bilansie podstawowym? Czy musi on wyrazić 2 osobne zgody?

W przypadku potwierdzenia rozpoznania 2 chorób przewlekłych na każdą z nich pacjent musi wyrazić odrębną zgodę na każdy program zarządzania chorobą przewlekłą.