Jak dokumentować porady dietetyka?

Zgodnie z kwestionariuszem, którego wzór jest dostępny w Załączniku 1a.