Jak będzie wyglądała sytuacja z rozliczeniem karty DILO wystawionej po bilansie – rozliczamy w danym dniu bilans + jeszcze dodatkowo lekarz wpisuje drugą wizytę – na DILO?

DILO rozlicza się tak jak dotychczas. Nie ma żadnych zmian. Jeśli wystawienie DILO wymaga sprawozdania wizyty, należy ją sprawozdać w ramach umowy podstawowej POZ.