Czy wydatki na ulotki, broszury informacyjne na temat pilotażu POZ PLUS stanowią koszt kwalifikowanym? Czy świadczeniodawca otrzyma zwrot kosztów poniesionych na materiały promocyjne?

Nie, nie jest to koszt kwalifikowalny. Nie ma obowiązku przygotowania ulotek lub broszur informacyjnych dla pacjentów. Materiały promocyjne wykonane z inicjatywy świadczeniodawcy wykonywane i finasowane są na koszt świadczeniodawcy.