Zał. nr 1a do Zarządzenia Prezesa nr 23 lp. 4 Zakres profilaktycznych badań bilansowych:” Badanie bilansowe to zestaw wystandaryzowanych badań realizowany (…) raz na 5 lat”. Dalej zapisano, że minimalny odstęp czasu pomiędzy badaniami bilansowymi to 3 lata. Czy zatem bilanse zdrowia będą mogły być wykonywane w odstępach 3 letnich?

Badania bilansowe  mają być przeprowadzane w grupach wiekowych 20 – 65 lat (liczone wg roku urodzenia) raz na 5 lat. Może się jednak zdarzyć, że pacjent mieści się w przedziale 20-24, ma 24 lata i przychodzi do lekarza na bilans w grudniu. Zgodnie z założeniami od stycznia następnego roku znajduje się w kolejnym przedziale wiekowym  i mógłby zgłosić się na bilans np. w marcu (rocznikowo ma 25 lat). Aby uniknąć takiej sytuacji w Załączniku nr 1a do Zarządzenia Prezesa NFZ określono, że najmniejszy odstęp czasowy pomiędzy badaniami bilansowymi z danych przedziałów wiekowych wynosi 3 lata.