Czy zgoda pacjenta na przystąpienie do programu zarządzania chorobą i do bilansów zdrowia (załącznik nr 9 i 10 do Zarządzenia) będzie weryfikowana w systemie?

Docelowo tak. Obecnie obowiązuje wersja papierowa.