Czy wykazując bilans podstawowy w wersji elektronicznej dodajemy podzlecenia wykonanych badań?

Nie. Bilans podstawowy jest traktowany jako pakiet. Przedmiotem zainteresowania NFZ są tylko wykonane badania. Podzlecenie nie.