Czy w przypadku zakwalifikowania przez koordynatora do badania bilansowego pacjenta, który np. nie przekazał informacji o hospitalizacji, a o której poinformował lekarza po wykonaniu badań podstawowych, bilans zostanie odrzucony przez NFZ?

Bilans zostanie przyjęty. Hospitalizacja pacjenta nie wyklucza z możliwości odbycia bilansu. NFZ planuje udostępnienie informacji o hospitalizacjach pacjentów.