Czy w przypadku osoby, która w trakcie bilansu pogłębionego trafia do szpitala i zostaje zdiagnozowana na daną jednostkę chorobową, należy kontynuować bilans pogłębiony w kierunku innej choroby, czy wpisać tylko bilans podstawowy i pacjent wchodzi do programu zarządzanie chorobą.

Jeśli pacjent przed trafieniem do szpitala, w ramach bilansu pogłębionego WYKONAŁ  zlecone badania, to po wyjściu ze szpitala może kontynuować bilans pogłębiony.

Jeśli pacjent przed trafieniem do szpitala, w ramach bilansu pogłębionego NIE WYKONAŁ zleconych badań, to po wyjściu ze szpitala może być rozliczony tylko Bilans podstawowy.