Czy w logotypach służących do oznakowania dokumentacji związanej z projektem nie powinno znaleźć się logo Rzeczpospolitej – zgodnie z informacją ze strony power.gov.pl dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018?

Nie. W niniejszej sprawie termin podpisania umowy, tj. „do dnia 31 grudnia 2017 r.” dotyczy terminu dla beneficjenta.
W związku z powyższym oddziały wojewódzkie i świadczeniodawców, którzy podpisują umowy z NFZ w 2018 roku obowiązują wytyczne jak głównego Beneficjenta (Centralę NFZ).