Czy w audycie, który będzie przeprowadzany przez Bank Światowy, będą też brały udział oddziały wojewódzkie NFZ?

Audyty ex post będą przeprowadzane przez firmę zewnętrzną przy współudziale przedstawicieli Biura Projektu z Centrali NFZ oraz Banku Światowego. Udział przedstawicieli oddziału wojewódzkiego nie będzie konieczny, ale również nie ma przeciwwskazań, żeby w takim audycie uczestniczył.