Czy świadczeniodawca składa wniosek o przekazanie transzy dofinansowania?

Tak. Wypłata środków poprzedzona jest złożeniem wniosku o transzę i jego akceptacją.