Czy przelewy podatku od osób fizycznych i składek ZUS od wynagrodzeń osób realizujących pilotaż POZ PLUS muszą być bezpośrednio przekazywane do w/w instytucji z wyodrębnionego rachunku bankowego, czy może być refundacja środków?

Jeżeli na koncie są środki to tylko z wyodrębnionego do tego celu rachunku.