Czy pacjent który podpisał zgodę na udział w programie POZ PLUS ( zał. Nr 9 ) – miał zrobiony bilans – i został zakwalifikowany do Zarządzania Chorobą ( zał. Nr 10)– podpisuje już tylko zgodę z jednostką chorobową? Do tej pory w Ap-Pkuś wprowadzałyśmy jakby dwie zgody.

Pacjent przystępujący do DMP powinien mieć podpisane dwie zgody: zał. 9 i zał. 10. Zał. 9 wystarczy podpisać tylko raz, zał. 10 może być podpisany kilka razy, bo jest to zgoda na objęcie opieką w danej jednostce chorobowej.