Czy osoba objęta zarządzaniem chorobą np. za dwie jednostki chorobowe i z jedną trafia do szpitala to czy wówczas rezygnujemy z jednej i wykazujemy tylko jedną jednostkę czy w czasie pobytu wykazujemy jedną a jak wraca to wracamy i wykazujemy dwie?

Moment trafienia i pobytu w szpitalu nie wpływa na wykazanie jednostek chorobowych.
Po wyjściu pacjenta:
A. Pacjent wypisany ze szpitala bez żadnych skierowań –  kontynuuje program zarządzania chorobą, wykazujemy dwie choroby
B. Pacjent miał 1 wizytę poszpitalną w AOS –  kontynuuje program zarządzania chorobą, wykazujemy dwie choroby
C. Pacjent dostał skierowanie do dalszego leczenia w AOS w zakresie jednej jednostki chorobowej – wychodzi z programu zarządzania chorobą przedmiotowej jednostki chorobowej, nadal wykazujemy drugą chorobę.