Czy nowe osoby, które zgłoszą swoją deklarację wyboru lekarza POZ do placówki realizującej program POZ PLUS w okresie VII.2018 – XII.2019 mogą zostać zakwalifikowane do programu wizyt bilansowych?

Osoby które zgłoszą deklarację wyboru lekarza POZ do placówki realizującej program POZ PLUS w okresie VII.2018 – XII.2019 mogą zostać, decyzją lekarza POZ, zakwalifikowane do realizacji bilansu dorosłego człowieka.