Czy można objąć badaniem bilansowym pacjenta, który miał wykonaną morfologię i CRP z powodu np. infekcji dróg oddechowych albo badany poziom glukozy z powodu podejrzenia cukrzycy?

Pacjent który miał wykonaną morfologię i CRP z powodu np. infekcji dróg oddechowych albo badany poziom glukozy z powodu podejrzenia cukrzycy może, jeśli taką decyzję podejmie lekarz POZ,  zostać objęty bilansem dorosłego człowieka.