Czy możemy się posługiwać arkuszem do zarządzania chorobą tym który jest w załączniku? W wykazie dokumentów jest wzór IPOM, ale nie znalazłam arkusza do DMP, a są w nim istotne dane które trzeba zebrać podczas wywiadu z pacjentem. O ile jest to pacjent po bilansie to już mamy te dane, ale dla każdego innego potrzebujemy je wcześniej zebrać.

Nie przewidujemy formularza do DMP w takiej formie jak jest do bilansów. W połowie listopada br. będzie udostępnione miejsce w aplikacji AP-PKUŚ do odnotowywania pewnych zdarzeń podczas prowadzenia pacjenta w programie zarządzaniu chorobą. Na własne potrzeby możecie Państwo wykorzystywać dowolny formularz.