Czy materiały służące oznakowaniu projektu POZ PLUS zostaną dostarczone przez Centralę NFZ?

Na wniosek świadczeniodawcy NFZ Centrala przekaże bezpłatnie tablicę informacyjną, przygotowaną zgodnie projektem dostępnym na stronie Akademii NFZ. Świadczeniodawca może też wykonać tablicę na koszt własny. Zgodny z wytycznymi wzór plakatu, dostępny jest na stronie Akademii NFZ: https://akademia.nfz.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/Identyfikacja-wizualna.zip