Czy jeśli pacjent cierpi na chorobą przewlekłą np. na alergię pokarmową, nie był w POZ 12 m-cy czy lekarz POZ może go zakwalifikować na bilans podejrzewając inną dolegliwość?

Tak. Decyzję podejmuje lekarz.