Czy jedna konsultacja specjalistyczna lekarz-pacjent będzie rozliczana na podstawie jednego skierowania np. specjalista na konsultacji zlecił wykonanie badań, pacjent z wynikami zgłasza się ponownie do specjalisty – czy to już jest 2 konsultacja i wymagane jest kolejne skierowanie, a do rozliczenia świadczeniodawca przedstawia 2 konsultacje ? Czy może będzie to kontynuacja pierwszej wizyty i w takiej sytuacji do rozliczenia należy przedstawić tylko jedną konsultację ?

Sposób kierowania do specjalisty w ramach programu zarządzania chorobą powinien zostać uzgodniony wewnętrznie pomiędzy świadczeniodawcą realizującym program pilotażowy, a podmiotem/specjalistą/praktyką lekarza specjalisty, z którą świadczeniodawca zawarł umowę. W opisanym powyżej przypadku wizyta na której lekarz specjalista zleca wykonanie badania stanowi konsultację specjalistyczną statystyczną, natomiast ta konsultacja, na której  jest to kontynuacja pierwszej wizyty i w takiej sytuacji do rozliczenia należy przedstawić tylko jedną konsultację.