Czy dostępny jest wzór Indywidualnego Planu Postępowania Zdrowotnego? Załącznik 1a do Zarządzenia, zawiera jedynie założenia.

Tak. Wzór IPPZ dostępny jest w Wytycznych dla realizatorów programu pilotażowego (Świadczeniodawca i OW) na stronie Akademia NFZ.