Czy do przekazania kolejnej transzy kwartalnej na finansowanie profilaktycznych świadczeń bilansowych wystarczy przeprowadzenie przez OW analizy wykonania profilaktycznych badań bilansowych w poprzednich kwartałach ( narastająco, co najmniej 70 % dotychczas przekazanych środków) na podstawie przekazanych do OW rachunków?

Przekazanie następnej transzy kwartalnej na finansowanie profilaktycznych świadczeń bilansowych następuje po przeprowadzeniu przez OW:

1. analizy przedstawionych przez świadczeniodawców faktur za zrealizowane świadczenia bilansowe,

2. analizy czy świadczeniodawca „skonsumował” co najmniej 70 % dotychczas przekazanych środków.