Jeśli lekarz realizujący ścieżkę terapeutyczno-diagnostyczną uzna, że pacjent wymaga konsultacji u lekarza nie ujętego w programie zarządzania chorobą to w jaki sposób zostanie to rozliczone? Przykład: neurolog w związku z nawracającymi zawrotami głowy stwierdzonymi u pacjenta, który został przez niego wcześniej przebadany stwierdzi, że objawy mogą być związane z chorobami zatok lub błędnika i chciałby skonsultować przypadek z laryngologiem (specjalista nie został uwzględniony w ścieżce terapeutyczno-diagnostycznej).

W takim przypadku lekarz POZ wystawia skierowanie do specjalisty posiadającego umowę na AOS czyli kieruje pacjenta na tradycyjną ścieżkę postępowania ze skierowaniem. Świadczenie laryngologiczne zostanie rozliczone w ramach umowy AOS.

Czy nie wykonując założonego limitu przez NFZ z powodu braku zgód na udział w POZ PLUS świadczeniodawca będzie pociągnięty do odpowiedzialności? W jaki sposób dokumentować brak zgód?

Aby pacjent mógł korzystać ze świadczeń w ramach POZ PLUS (bilanse, zarządzanie chorobą przewlekłą) pacjent musi wyrazić zgodę, której wzór stanowi załącznik nr 9 (w przypadku  programu zarządzania chorobą dodatkowo konieczne jest podpisanie zgody, której wzór stanowi zał. nr 10 do zarządzenia). Brak zgody uniemożliwia wykonanie jakiegokolwiek świadczenia w ramach POZ PLUS.
Zgodnie z postanowieniami w umowie oraz zarządzeniem 23/2018/DAIS  z późniejszymi zmianami skutkuje koniecznością zwrotu wszystkich wypłaconych środków w części dot. grantów.