Jak rozliczyć poradę dietetyczną w zarządzaniu chorobą żeby na bieżąco płacić dietetykowi?

Aby rozliczyć poradę dietetyczną w programie zarządzania chorobą świadczeniodawca wystawia fakturę w wersji elektronicznej (e-faktura) oraz załącznik z informacją o liczbie wykonanych produktów jednostkowych/ liczbie ryczałtów.

Do rozliczenia w danym miesiącu można przedstawić tylko świadczenia zakończone tj.:

  • zakończoną poradę wstępną (potwierdzenie lub wykluczenie choroby przewlekłej) z wykonanymi badaniami zgodnie katalogiem z zał. 2b (jeśli były zlecone i wykonane),
  • zakończoną poradę kompleksową (jeśli pacjent wcześniej podpisał zgodę na udział w programie zarządzania chorobą i otrzymał IPOM) z wykonanymi badaniami zgodnie katalogiem z zał. 2b (jeśli były zlecone i wykonane),
  • konsultacje specjalistyczne (jeśli pacjent wcześniej podpisał zgodę na udział w programie zarządzania chorobą),
  • odbytą poradę edukacyjną/dietetyczną,
  • poradę kontrolą z wykonanymi badaniami zgodnie katalogiem z zał. 2b (jeśli były zlecone i wykonane),
  • ryczałt za udział pacjenta w programie zarządzania chorobą (od następnego miesiąca po podpisaniu zgody na udział w programie i odbyciu porady kompleksowej z wydanie IPOM)

Uwaga: w okresie przejściowych do czasu pełnego uruchomienia wszystkich funkcji systemu informatycznego dopuszczalne  jest wystawiania przez świadczeniodawców faktur „ręcznie”.

Jak mamy rozliczać wizyty – opis przypadku: – pacjent jest na wizycie kończącej bilans – rozliczamy bilans wraz z badaniami w umowy bilansu ? – z bilansu wyszło że powinien być skierowany do programu zarządzania chorobą – podpisał zgodę na tej wizycie – oraz otrzymał skierowania na wykonanie badań dodatkowych z pakietu zarządzania chorobą + konsultację do specjalisty. – udzielona została również wizyta edukacyjna NALEŻY ROZLICZYĆ W RAMACH BILANSU Wszystkie powyższe odbyły się w jednym dniu – kompleksowo – chodzi nam o to żeby pacjent nie musiał codziennie przychodzić do przychodni – są to w 90% przypadków osoby aktywne zawodowo. PYTANIE – jaką wizytę rozliczamy w ramach zarządzania chorobą w tym dniu? Czy ma to być już kompleksowa wizyta (tak nam się wydaje)?Ale czy NFZ pozwoli nam rozliczyć kompleksową jeżeli nie ma wizyty wstępnej?

Jeśli na tej wizycie postawiono rozpoznanie choroby przewlekłej i wystawiono IPOM – należy rozliczyć poradę kompleksową. Jeśli na wizycie lekarz podejrzewa chorobę przewlekłą – rozlicza poradę wstępną. Wykonanie porady wstępnej pozwala na skierowanie pacjenta na badania z pakietu: świadczenia realizowane na etapie diagnozowania choroby(-ób) (faza pre DMP) – kolumny I i J załącznika 2b do Zarządzenia nr 23/2018/DAiS.
Wizyta kompleksowa to taka, na której jest postawione rozpoznanie, wystawiony IPOM oraz pacjent podpisał zgodę na przystąpienie do programu Zarządzania Chorobą. Można rozliczyć wizytę kompleksową bez wstępnej, nie zawsze jest ona potrzebna.
Dodatkowo należy rozliczyć wizytę kończącą bilans i rozliczyć badania w ewentualnym bilansie pogłębionym. Wizyta edukacyjna rozliczana jest do bilansu.

Czy pacjent który miał przeprowadzony bilans – w ramach bilansu został zakwalifikowany do wizyt dietetycznych z których korzysta, następnie został po bilansie skierowany do programu Zarządzania Chorobą – czy w programie Zarządzania Chorobą może skorzystać z następnych 3 wizyt dietetycznych? Widzimy, że te wizyty przynoszą efekty. Pacjent skierowany do ścieżki NT oraz było podejrzenie cukrzycy – nie potwierdziła się.

Pacjent powinien kontynuować wizyty dietetyczne w ramach Zarządzania Chorobą. Dla jednego pacjenta przewidziany jest cykl 3 porad specjalistycznych w ciągu 12 miesięcy od pierwszej wizyty, niezależnie od tego czy jest po bilansie czy jest już w programie Zarządzania Chorobą.

Po zakończonym bilansie lekarz POZ wypełnia Kwestionariusz bilansowy a w dalszej kolejności IPPZ, który omawia z pacjentem. Czy wystarczy przekazać IPPZ pacjentowi z adnotacją w dokumentacji, że dokument został wydany, czy lekarz musi zachować jego kopię?

Nie ma obowiązku zatrzymania kopii IPPZ przez lekarza, wystarcza adnotacja w dokumentacji pacjenta, że dokument ten został wydany (może być na Kwestionariuszu bilansowym). Dobrą praktyką było by aby lekarz miał kopię IPPZ pacjenta w celu przypomnienia wcześniejszych uzgodnień/zaleceń przekazanych pacjentowi.