Udzielanie porad w formie świadczeń telemedycznych


Zapisz się

Niniejszy kurs skierowany jest głównie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dzięki któremu uzyskają informację na temat udzielania świadczeń zdrowotnych przy pomocy systemów teleinformatycznych.

W szkoleniu znajdują się informacje m.in. o :

  • podstawach prawnych;
  • korzyściach i ograniczeniach teleporad;
  • organizacji teleporad w POZ;
  • pacjentach z trudnościami w komunikacji;
  • rozwiązaniach wspomagających teleporady;
  • standardach postępowania.