SZPZLO Warszawa-Wawer

SZPZLO Warszawa–Wawer powstał 24.11.1998 r. jako samodzielny podmiot leczniczy. Organem założycielskim jest  m.st. Warszawa. Świadczący usługi medyczne na terenie Dzielnicy Warszawa-Wawer:

  • Podstawową Opiekę Zdrowotną dla 53 tys. pacjentów;
  • Opiekę dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania w 17 szkołach ,
  • Pielęgniarską Opiekę Długoterminową ,
  • Programy profilaktyczne opieki zdrowotnej,
  • Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną w zakresie : alergologii, chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedyczno-traumatologicznej, chirurgii naczyniowej, diabetologii, endokrynologii, ginekologii, kardiologii, neurologii, okulistyki, otolaryngologii, urologii;
  • Opiekę Rehabilitacyjną;
  • Opiekę stomatologiczną;
  • Medycynę Pracy,
  • Diagnostykę we własnych pracowniach : analityki medycznej, RTG, Mammografii, Densytometrii,

W SZPZLO od 2004 r. działa system zarządzania jakością certyfikowany przez TÜV Süd Polska w zakresie ISO 9001. Misja zakładu to: „Zdrowie pacjenta naszym najwyższym celem”. Coroczne badanie zadowolenia pacjentów wykazuje od lat ok. 95% zadowolonie pacjentów ze świadczeń.

Osoba ds. kontaktów POZ + :
Małgorzata Chudzik tel. . 22 590 09 74 ; e-mail: malgorzata.chudzik@zoz-wawer.waw.pl
Link do strony internetowej SZPZLO Warszawa-Wawer : http://zoz-wawer.waw.plBudynki Siedziby SZPZLO Warszawa-Wawer20180927-Piel wizyt dom POZ