Szkolenia dla lekarzy rodzinnych i fizjoterapeutów

Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zamierza wspierać działania lekarzy POZ zmierzające ku rozszerzeniu ich kompetencji w zakresie diagnostyki i terapii dolegliwości bólowych kręgosłupa, stawu biodrowego i barkowego zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

W związku z powyższym planowany jest cykl ogólnopolskich szkoleń w formule blended-learning dla lekarzy rodzinnych i fizjoterapeutów z zakresu realizacji i rekomendacji fizjoterapii w POZ PLUS.

SZKOLENIE STACJONARNE ODBĘDĄ SIĘ:

 • Miejsce realizacji – Gdańsk, termin – 03.11.2018 r. Sobota
 • Miejsce realizacji – Katowice, termin – 10.11.2018 r. Sobota
 • Miejsce realizacji – Wrocław, termin – 23.11.2018r. Piątek
 • Miejsce realizacji – Pabianice koło Łodzi, termin – 08.12.2018r. Sobota
 • Miejsce realizacji – Warszawa, termin – 14.12.2018r. Piątek

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

 • Zakres rekomendacji PTF, PTMR i KLRwP.
 • Strategia fizjoterapii w zespołach bólowych w obrębie układu ruchu w ramach POZ, zasady palpacji, planowanie fizjoterapii, omówienie karty badania.
 • Rola masażu, fizykoterapii i kinezyterapii w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa oraz stawu biodrowego i obręczy barkowego.
 • Ocena palpacyjna wrażliwości uciskowej mięśni i więzadeł – zespół bólowy kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego oraz zespół bólowy stawu biodrowego – planowanie fizjoterapii.
 • Ocena palpacyjna wrażliwości uciskowej mięśni i więzadeł – zespół bólowy kręgosłupa odcinka piersiowego oraz zespół bolesnego barku – planowanie fizjoterapii.
 • Ocena palpacyjna wrażliwości uciskowej mięśni i więzadeł – w zespole bólowym odcinka szyjnego kręgosłupa – planowanie fizjoterapii.

Program szkoleń jest programem autorskim opracowanym przez dr hab Krzysztofa Kassolika, dr hab. Donatę Kurpas oraz Dr Elżbietę Rajkowską – Labon. Szkolenie będzie prowadzone przez autorów programu.

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy rodzinnych i fizjoterapeutów z placówek realizujących pilotaż projektu POZ PLUS. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o rejestracje (formularz rejestracyjny dostępny jest na platformie po kliknięciu w wybraną lokalizacje). W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt tel. 22 572 61 34 lub e-mailowy: koordynowana@nfz.gov.pl

Informacja o wyborze oferty