Komunikacja interpersonalna

9
Zapisz się
Szkolenie obejmuje informacje dotyczące komunikacji interpersonalnej, komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W programie szkolenia znajdą się praktyczne techniki wpływania na innych oraz wypracowania postaw wzmacniających wizerunek.Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 2h 30min