Zarządzanie sobą w czasie

7
Zapisz się
Celem szkolenia z zarządzania sobą w czasie jest rozwój kompetencji i umiejętności pozwalających na bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy, określenie priorytetów zawodowych, a także umiejętne planowanie zadań, by zwiększyć szanse na ich realizację. Przedstawione zostaną praktyczne techniki właściwego zarządzania sobą w czasie, by w pełni wykorzystać czas przeznaczony na karierę zawodową oraz życie prywatne.Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 2h 30min