Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

5
Zapisz się

Zakres tematów poruszanych na szkoleniu

 • podstawowe zagadnienia gospodarki finansowej,
 • środki finansowe którymi zarządza NFZ,
 • podział środków finansowych pomiędzy oddziały NFZ,
 • plan finansowy NFZ,
 • proces kontraktowania,
 • postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku przeprowadzonych postępowań.

Cel szkolenia

 • zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami gospodarki finansowej NFZ,
 • poznanie zasad kontraktowania świadczeń,
 • poznanie zasad planowania zakupu świadczeń,
 • zapoznanie się z procesem zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Grupa docelowa

 • Pracownicy świadczeniodawcy realizującego świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 1h 45min