Raportowanie i sprawozdawczość w ochronie zdrowia

4
Zapisz się

Zakres tematów poruszanych na szkoleniu

  • jaki jest cel i rola sprawozdawczości
  • świadczeniodawca i płatnik (NFZ) a sprawozdawczość dla Ministerstwa Zdrowia.

Cel szkolenia

  • poznanie procesu przygotowania sprawozdawczości
  • zapoznanie się z zasadami sprawozdawczości  dla Ministerstwa Zdrowia.

Grupa docelowa

  • Pracownicy świadczeniodawcy realizującego świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 2h 15min