Przygotowanie ofert w konkursach na świadczenia zdrowotne

3
Zapisz się

Zakres tematów poruszanych na szkoleniu

  • jak poprawnie przygotować ofertę,
  • ocena oferty przez komisję konkursową,
  • proces odwoławczy.

Cel szkolenia

  • Zapoznanie uczestników z tajnikami procesu składania ofert w postępowaniach na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Grupa docelowa

  • Pracownicy świadczeniodawcy realizującego świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 2h 00min