Prawa i obowiązki pacjentów

1
Zapisz się

Zakres  tematów poruszanych na szkoleniu

 • formy rejestracji pacjenta u świadczeniodawcy,
 • zasady postępowania przy rejestracji w placówce medycznej,
 • prowadzenie listy osób oczekujących na świadczenia zdrowotne,
 • zasady udostępniania dokumentacji medycznej,
 • weryfikacja dowodów ubezpieczenia zdrowotnego i dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych,
 • szczególne uprawnienia osób do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej,
 • zasady udzielania informacji o prawach przysługujących pacjentom,
 • e-Wuś,
 • Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP).

Cele szkolenia

 • Zapoznanie pracowników rejestracji z zasadami i strategią obsługi ubezpieczonego.

Grupy docelowe

 • Pracownicy rejestracji podmiotów działalności leczniczej posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Średni czas potrzebny do ukończenia szkolenia – 4h 00min