Szkolenia e-learning z zakresu zdrowia publicznego

W związku z realizacją projektu predefiniowany pn. „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, stanowiącego część Programu PL13, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza do złożenia wyceny usług:

  • opracowanie scenariusza szkolenia e-learningowego na podstawie treści dostarczonej przez Zamawiającego
  • opracowanie scenariuszy pigułki wiedzy (mini-szkolenia) na podstawie treści dostarczonej przez Zamawiającego
  • opracowanie i przygotowanie szkoleń
  • przygotowanie opracowanych szkoleń do zaimplementowania na platformie e-learningowej Zamawiającego

Opis przedmiotu zamówienia

Termin składania ofert: 21 kwietnia 2015 r., godz.10.00, na adres akademianfz@nfz.gov.pl