Szacowanie wartości zamówienia Telefoniczna pomoc psychologiczna

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny oraz pracochłonności okresowego świadczenia usług pomocy psychologicznej dla osób dzwoniących na Telefoniczną Infolinię Pacjenta NFZ.

Szczegóły w załączniku.

Zgłoszenia szacowanej wartości zamówienia prosimy przesyłać do 30 marca 2020 r. do godziny 13.00 na adres: sekretariat.GPF@nfz.gov.pl

Ważne! Nie jest to zaproszenie do składania ofert, a jedynie prośba o przekazanie szacowanej wartości zamówienia.