Struktura i zarządzanie

Cele:
Szeroki zestaw zmian, których wymaga wprowadzenie opieki zintegrowanej na poziomie lokalnym, stanowi poważne wyzwanie. Niekiedy wymagają one programów wieloletnich wraz z doskonałym zarządzaniem zmianą, finansowaniem i komunikacją, a także istotną siłą oddziaływania i (niekiedy) narzucania nowych zasad działania. Oznacza to ujednolicenie celów w ramach całego zespołu, a także chęć do współpracy i przedłożenie interesu całej organizacji ponad korzyści indywidualne. Implikuje to także wprowadzenie usług teleinformatycznych w celu umożliwienia świadczenia opieki zintegrowanej w sposób, który będzie ułatwiał ich wykorzystanie, zwiększał ich niezawodność, bezpieczeństwo i akceptowalność w równym stopniu dla specjalistów z sektora opieki zdrowotnej i pacjentów.

  • Umożliwianie właściwej realizacji programów, zarządzania projektami i zarządzania zmianą; tworzenie centrów kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu wsparcia ich wdrożenia; rozproszone przywództwo służące ograniczaniu zależności od jednego lidera; doskonałe komunikowanie celów, postępów i sukcesów.
  • Zarządzanie skutecznymi innowacjami w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach programu transformacji.
  • Powoływanie kompetentnych i należycie upoważnionych liderów, którzy mają prawo do dokonywania wyboru, rozwijania i realizacji świadczeń z zakresu e-zdrowia.

Skala oceny:
0 – Rozdrobniona struktura i zarządzanie.
1 – Uznanie potrzeby wprowadzenia zmiany struktury i metod zarządzania.
2 – Tworzenie grup roboczych, sojuszy wewnętrznych i innego rodzaju form współpracy nieformalnej.
3 – Zarządzanie na poziomie organizacji.
4 – „Mapa drogowa” programu zmian została zdefiniowana i przyjęta przez ogół.
5 – Opracowano kompletny, zintegrowany program wraz z zapewnionym finansowaniem i jednoznacznym mandatem dla liderów.