SPZZLO Warszawa–Żoliborz

Należąca do SPZZLO Warszawa–Żoliborz Przychodnia przy ul. Szajnochy 8 to placówka świadcząca kompleksowe usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej oraz transportu medycznego. W Przychodni mieszczą się Poradnie: POZ dla Dorosłych, POZ dla Dzieci Zdrowych i Chorych, Dermatologiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc, Chirurgii Ogólnej, Ginekologiczno-Położnicza, Kardiologiczna, Neurologiczna, Onkologiczna, Ortopedyczna, Osteoporozy, Reumatologiczna, Stomatologiczna, Urologiczna, Rehabilitacji i Fizykoterapii oraz Ośrodek Rehabilitacji Dziennej. Posiadamy również pracownie diagnostyczne, w tym: Diagnostyki Laboratoryjnej, Densytometrii, Elektrokardiograficzną (EKG), Kardiotokograficzną (KTG), Rentgenowską (RTG), Ultrasonograficzną (USG) i Mammografii (MMG). W naszej placówce mieści się także Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej czynna w soboty, niedziele i święta (całą dobę) oraz od poniedziałku do piątku (w godz. 18.00– 08.00). Infolinia 22 11 66 800.

Osoby kontaktowe:

Honorata Badowska (honorata.badowska@spzzlo.pl) oraz Joanna Pikuła (joanna.pikula@spzzlo.pl)
Link do strony: http://spzzlo.pl

zdj 3zdj 1zdj 2