SCANMED S.A. Kraków – Śródmieście

Scanmed S.A. zapewnia kompleksową opiekę medyczną w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w ramach której realizuje program POZ Plus w Krakowie w Przychodni POZ przy Uniwersytecie Ekonomicznym
W placówce Pacjenci mają możliwość wykonania pełnego zakresu badań laboratoryjnych, jak również dostęp do badań diagnostycznych.

Pacjentów zapraszamy do:
Przychodni POZ Scanmed przy Uniwersytecie Ekonomicznym
Rakowicka 16 w Krakowie

Rejestracja: 12 629 88 00
www.scanmed.pl
Koordynatorka POZ Plus
Aneta Kałuża, tel.: 785 056 449, mail: aneta.kaluza@scanmed.pl

Obraz1Obraz3