SCANMED S.A. Kraków – Krowodrza

Scanmed S.A. zapewnia kompleksową opiekę medyczną w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w ramach której realizuje program POZ Plus w Krakowie w Przychodni POZ przy Akademii Górniczo-Hutniczej
W placówce Pacjenci mają możliwość wykonania pełnego zakresu badań laboratoryjnych, jak również dostęp do badań diagnostycznych.

Pacjentów zapraszamy do:
Przychodni POZ Scanmed przy Akademii Górniczo – Hutniczej
Akademicka 5 w Krakowie

Rejestracja: 12 629 88 00
www.scanmed.pl
Koordynatorka POZ Plus
Agnieszka Słota, tel.: 663 203 306, mail: agnieszka.slota@scanmed.pl

Obraz2Obraz1