Public perception of healthcare personnel in Poland and some other European countries in view of selected studies


Wyświetl

Autorzy: Małgorzata Łosiewicz, Anna Ryłko-Kurpiewska

Tytuł: Public perception of healthcare personnel in Poland and some other European countries in view of selected studies/ Postrzeganie służby zdrowia w Polsce oraz pewnych innych państwach Europy w świetle wybranych badań

Streszczenie:

The paper presents current trends in the perception of healthcare in Poland and other European countries. The authors present the results of numerous surveys conducted both in Poland and abroad, which demonstrate significant changes in the way healthcare is perceived by the public in individual countries. As the diagnosis of how the medical profession is perceived in Poland gives no grounds for optimism, factors affecting its perception must be identified. This shows health-care evaluation to be contextually-based, depending on the performance of both individual healthcare establishments and of the whole healthcare system in Poland. Demography has a heavy impact on the evaluation, as the medical services are being rated by the ageing society/Artykuł przedstawia aktualne tendencje w postrzeganiu służby zdrowia w Polsce i innych krajach Europy. Autorki prezentują wyniki wielu polskich i zagranicznych badań opinii publicznej dowodzących zachodzenia istotnych zmian w postrzeganiu służby zdrowia przez społeczeństwa poszczególnych krajów. Diagnoza postrzegania zawodów medycznych w Polsce nie nastraja optymistycznie, istnieje więc konieczność wskazania determinantów postrzegania tej profesji. W związku z tym okazuje się, że ocena służby zdrowia przebiega kontekstowo i uzależniona jest zarówno od pracy poszczególnych placówek medycznych, jak i całego systemu ochrony zdrowia w Polsce. W ocenie tej ogromną rolę odgrywa też sytuacja demograficzna – ocena świadczeń zdrowotnych dokonywana jest bowiem przez starzejące się społeczeństwo.

Opublikowane: International Business and Global Economy 2015, no. 34/Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej 2015, nr 34.

Tagi: Public image. Healthcare. Opinion polls