Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne
Healthcare insurance
Ubezpieczenie, w którym osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia zdrowotne mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz leczenie. Wyróżnia się obowiązkowe oraz dobrowolne (prywatne) ubezpieczenie zdrowotne.
Źródło: Wikipedia
Pojęcia powiązane PL: Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie zdrowotne w społeczności lokalnej. Ubezpieczenie społeczne. Ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe
Pojęcia powiązane EN: Compulsory healthcare insurance. Community-based health insurance. Social insurance. Accident and sickness insurance
« Powrót