Świadczenia towarzyszące

Świadczenia towarzyszące
Non-clinical services
Zakwaterowanie i adekwatne do stanu zdrowia wyżywienie w szpitalu lub w innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, usługi transportu oraz transportu sanitarnego, a także zakwaterowanie poza przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego, jeżeli konieczność jego zapewnienia wynika z warunków określonych dla danego świadczenia gwarantowanego
Pojęcia powiązane EN: Healthcare services. Specialist services. Medical supplies. Highly specialised services. Tetriary healthcare. Publically funded health care services
« Powrót